Αναστολή λειτουργίας λόγω αλλαγής της εταιρίας διαχείρισης